تماس با ما

آدرس فروشگاه: تربت حیدریه – ابتدای خیابان باغ ملی – متجمع تجاری مجتهدی – طبقه ۱- واحد ۱۳ موبایل عادل

کد پستی : ۹۵۱۹۷۱۷۸۱۹

آدرس ایمیل : info@mobfiles.ir و adel.aghdasi@gmail.com

تلفن های تماس : ۰۵۱۵۲۲۳۱۳۳۱ و ۰۹۱۵۵۳۱۱۰۳۸

 

 

تماس با ما